Конвертер чисел

Конвертер чисел допоможе дізнатися системи найменування чисел від значення до назви по короткій шкалою.

Переклад чисел

Цифри
Одиниця
1
Десяток
10
Сотня
102
Тисяча
103
Мільйон
106
Мільярд
109
Трильйон
1012
Квадрильйон
1015
Квінтильйон
1018
Секстильйонів
1021
Септілліон
1024
Октілліон
1027
Нонілліон
1030
Децілліон
1033
Ундецілліон
1036

Числа використовувалися ще в стародавні часи різними цивілізаціями, кожна з яких мала власної системою числення. Сьогодні ми позначаємо числа арабськими символами, рідше - римськими, і використовуємо десяткову систему числення, в якій кожен наступний символ числа утворений десятком попередніх, наприклад, 10 одиниць формують 1 десяток, 10 десятків - 1 сотню і так далі. Крім загальноприйнятих значень, існують також умовні: пара позначає подвійну кількість, трійка - утроенное, дюжина дорівнює 12 одиницям, відповідно, півдюжини - це 6. Чортова дюжина відрізняється від стандартної на одну одиницю і дорівнює 13. Рідше використовується значення грос, рівне дюжині дюжин, тобто 12 в другому ступені - 144. Дробові числа застосовують для того, щоб охарактеризувати частина цілого числа, де половина - це частина, отримана діленням цілого на 2, третина -відповідно, на 3, чверть - на 4 і т.д. Знаючи будь-яку з цих частин, можна знайти значення цілого, використовуючи конвертер чисел. Коротка шкала По короткій шкалою назви великих чисел будуються так: на початку йде латинське числівник, що означає ступінь тисячі, а в кінці до нього додається суфікс «-ілліон». Виняток становить назву «мільйон», яке утворено від латинського числівника mille «тисяча» за допомогою збільшувального суфікса «-він» -one). Так виходять числа - мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон, квінтильйон, секстильйонів і т. Д. Система найменування чисел з короткою шкалою використовується в Росії, Білорусії, Україні, США, Канаді, Великобританії, Ірландії, Австралії, Бразилії, Болгарії, Греції, Румунії і Туреччини. Кількість нулів в числі, записаному за цією системою, визначається за формулою 3 · x + 3 (де x - латинське числівник). Довга шкала Назви чисел в цій системі будуються так: до латинського числівника, що позначає ступінь мільйона, додають суфікс «-він», назва наступного числа (в 1000 разів більшого) утворюється з того ж самого латинського числівника, але з суфіксом «-ард». Тобто після трильйона в цій системі йде трілліард, а тільки потім квадрильйон, за яким слід квадрілліард і т. Д. Кількість нулів в числі, записаному за цією системою і закінчується суфіксом «-ілліон», визначається за формулою 6 · x (де x - латинське числівник) і за формулою 6 · x + 3 для чисел, що закінчуються на «-ілліард». В даний час застосовується в більшості франкомовних, скандинавських, іспаномовних і португаломовних країн, за винятком Бразилії.